Услуги / Застрахователни услуги
"Вси-ко" - професионални услуги за Вашият бизнес

Застрахователни услуги

Предлагаме целият комплекс от застрахователни услуги

  • Карго застраховки (внос, износ и реекспорт на товари)
  • Индустриални рискове (пожар, експлозия и повреда на машините)
  • Застраховки на имущество с включено покритие на рисковете пожар, експлозия, удар от мълния, буря, градушка, наводнение
  • Застраховки на строително-монтажни рискове
  • Гражданска отговорност на превозвачите
  • Други


Консултантска група "Вси-ко". Всички права запазени.


www.vsi-ko.com

Счетоводни услуги София