Услуги / Одиторски услуги
"Вси-ко" - професионални услуги за Вашият бизнес

Одиторски услуги

За оформяне на експертно мнение ние извършваме надлежна проверка, съобразена с националните и международни нормативни актове.

Всички наши констатации се обсъждат с ръководството на одитираното предприятие. Ние гарантираме запазването на пълна конфиденциалност по отношение опазването на фирмените тайни на одитираните дружества.

 • Независим финансов одит на годишни финансови отчети по смисъла на Закона за независимия финансов одит
 • Одиторски ангажимент за изпълнение на договорени с клиента процедури и формулиране на доклад за констатации, предназначени за определени потребители
 • Преглед на междинни финансови отчети
 • Вътрешен данъчен преглед и одит
 • Трансформация на финансови отчети
 • Вътрешен одит
 • Проверка на счетоводната система и системата за вътрешен контрол и препоръки за подобряването им
 • Одит със специално предназначение и консултационни услуги по регулативното законодателство
 • Ангажименти за компилиране на финансова информация
 • Одит по изпълнение на договорени процедури
 • Ограничен преглед на финансови отчети
 • Трансформация на финансови отчети от една рамка на финансова отчетност в друга
 • Други свързани с одита услуги

 • Доклад за прозрачност - вижте документа тук.
  Декларация за прозрачност за 2014 г. - вижте документа тук.
  Декларация за прозрачност за 2015 г. - вижте документа тук.
  Декларация за прозрачност за 2016 г. - вижте документа тук.


Консултантска група "Вси-ко". Всички права запазени.


www.vsi-ko.com

Счетоводни услуги София