Услуги / Финансови консултации
"Вси-ко" - професионални услуги за Вашият бизнес

Финансови консултации

С комплекс от услуги нашите експерти ще Ви бъдат полезни за успешното развитие на Вашия бизнес

 • Анализ на финансово-счетоводното състояние на фирмата
 • Оценка на предприятия и бизнес проекти
 • Финансови и икономически анализи и прогнози
 • Бюджетиране и планиране
 • Оценка за ефективност и рентабилност
 • Анализ и оценка на рисковете
 • Анализ и оценка на инвестиционни проекти
 • Икономическа обосновка на бизнес планове
 • Представителство пред кредитни институции
 • Консултиране при избор на банки
 • Подготовка на необходими документи за получаване на заеми от банкови институции
 • Изготвяне на доклади – анализи по дейността
 • Финансов анализ и диагностични предложения при сделки с предприятия
 • Анализи свързани със сделки по придобиване и разпореждане на предприятия, структуриране на сделката, оценка на риска и изготвяне на прогнозни финансови резултати
 • Консултации по стратегическо финансиране, включително финансово прогнозиране, моделиране и оценки
 • Финансови консултации


Консултантска група "Вси-ко". Всички права запазени.


www.vsi-ko.com

Счетоводни услуги София