За нас / Съдружници
"Вси-ко" - лидер сред консултантските компании

Съдружници и управление

Съдружниците започват консултантската си практика в началото на 90-те години. Като професионалисти с ценен опит се доказват като коректни партньори, консултанти и сътрудници.

Ивайло Евтимов Пазвански – мениджър, експертен консултант по правни и финансово-счетоводни въпроси

Ивайло Мирчев Карабельов – мениджър, експертен консултант счетоводна и данъчна практика

Цветан Николов Янчев – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор - диплома N 53

Пламен Кирилов Ангелов – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор - диплома N 316

Десислава Димитрова Димитрова – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор - диплома N 0752


Консултантска група "Вси-ко". Всички права запазени.


www.vsi-ko.com

Счетоводни услуги София