За нас / Дейност
"Вси-ко" - лидер сред консултантските компании

Предлагани услуги

Дейността на компанията включва:

  • Независим финансов одит
  • Счетоводни услуги
  • Данъчни консултации
  • Финансови анализи и прогнози
  • Юридически консултации
  • Интегриране на икономически софтуер
  • Застраховки

Предлаганите услуги се обслужват от:

„Вси-ко Одит” ООД - специализирано одиторско предприятие – член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България

„Вси-ко Консулт” ООД – пълно счетоводно и консултантско обслужване, данъчни съвети и застраховане
Консултантска група "Вси-ко". Всички права запазени.


www.vsi-ko.com

Счетоводни услуги София